MENU
O firme Produkty Kontakt

www.twiginterior.sk

Vyhľadávanie:

Deval, spol. s r.o.
Janova Lehota 403
966 24 Janova Lehota
IČO: 31 575 978
 DIČ: 2020479318
IČ DPH: SK2020479318

Úvod

           Spoločnosť DEVAL, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 a v oblasti strojárstva patrí medzi dlhšie pôsobiace subjekty
    na slovenskom trhu.

           Ako výrobca AL spôn a cyklospôn, sme za 16 rokov aktívnej činnosti získali rozsiahle skúsenosti s výrobou
    a predajom vlastných výrobkov na trhoch strednej a západnej Európy. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obrábanie
    kovov sústružníckymi automatmi, práca na výstredníkových lisoch, ako aj strihanie, vŕtanie a rezanie závitov.

          V kooperácii s inými spoločnosťami priniesla na trh množstvo produktov, s ktorými sa denne stretáva každý z nás – napr.:

                                                                                              - spony na mrazených výrobkoch,
                                                                                              - upínacie spony,
                                                                                              - valčeky,
                                                                                              - matice,
                                                                                              - kovové rámy a pod..


        Firma DEVAL, spol. s r.o. sa snaží svojím zákazníkom poskytovať vysokú kvalitu svojich výrobkov
    a neustále rozširovať sortiment tovaru.
tel.gif 0907 857 606    mail.gif deval@deval.sk   © 2008